Multikultura

Multikultura - Témata nových e-learningových modulů

Témata nových e-learningových modulů

V září 2011 budou spuštěny 4 nové e-learningové moduly určené pedagogům, které budou zaměřeny na následující témata:Islám a evropská kultura,Obraz cizinců,Migrace,Migrace a rozvoj.

E-learningová opora pro žáky bude doplněna novými moduly, jež budou zpracovány na téma:Střet civilizací, Sociální vyloučení.

Multikultura - Běženci v ČR

Běženci v ČR

V měsíci červnu 2011 se uskutečnila přednáška a projektový den na téma Běženci v ČR na ZŠ Zachar v Kroměříži. Na podzim bude běh zakončen přednáškou a projektovým dnem na ZŠ Ohrada Vsetín a ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.

Multikultura - Zahájení čtvrtého běhu přednášek a her

Zahájení čtvrtého běhu přednášek a her

Dne 19. 5. 2011 byl zahájen čtvrtý běh přednášek a her na téma Běženci v ČR. První přednáška se uskutečnila na ZŠ Ohrada Vsetín pro žáky 9. tříd. Dne 24. 5. proběhla přednáška a projektový den na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.

Všechny aktuality

Mám sen, že moje čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzováni podle barvy své kůže, ale podle svého charakteru.


O projektu Multikultura

Projekt podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků základních škol Zlínského kraje v oblasti mulitkulturní výchovy prostřednictvím realizace interaktivních, vzdělávacích aktivit, odborných přednášek a setkání osob z různého multikulturního prostředí.

Více informací

Proč tento projekt?

Ve Zlínském kraji se zvyšuje počet cizinců s trvalým pobytem. Loňský meziroční nárůst představuje 14%. V kraji žijí občané ukrajinské, vietnamské, ruské, polské národnostní menšiny a další, přičemž největší nárůst byl zaznamenán u vietnamské národnosti (100% za posledních 6 let). Tato situace se odráží i na postupném nárůstu počtu žáků – cizinců ve školách Zlínského kraje. Projekt je v souladu s cílem 5 – Prevence sociálně patologických jevů ve školách a škol. zařízeních Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

Více informací

Základní informace o projektu

Úplný název projektu: Podpora multikulturní výchovy na ZŠ – rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků

Doba trvání projektu: 01. 11. 2009 – 31. 12. 2011 Realizátor projektu: Sedukon, o. p. s. (www.sedukon.cz)

Více informací
Multikultura - Sedukon, o.p.s.

Sedukon, o.p.s.

Projekt realizuje společnost Sedukon, o. p. s. ve spolupráci s níže uvedenými partnery.

Multikultura - Základní škola Vsetín

Základní škola Vsetín

Ohrada 1876, Vsetín, www.zsohrada.cz

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 má více než třicetiletou tradici a v současné době je ve školním vzdělávacím programu profilována jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Angličtina je zde vyučována již v prvním ročníku naší školy.

Tuto školu navštěvují děti ze všech části města Vsetín a okolí. Cílem školy je poskytnout dětem kvalitní základy všeobecného vzdělání doplněné o jazykové dovednosti.

Multikultura - Základní škola UNESCO

Základní škola UNESCO

Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště, www.zsunesco.cz

Základní škola UNESCO je úplnou základní školou zaměřenou především na výuku cizích jazyků, s možností vzdělávání v přírodovědném zaměření. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu celkem 13 žáků s cizí státní příslušností. Jejich začlenění do práce školy je velmi dobré, dle potřeby je žákům věnována individuálním péče zaměřená hlavně na zvládnutí českého jazyka.

Multikultura - Základní škola Zachar

Základní škola Zachar

Albertova 4062, Kroměříž, www.zszachar.cz

Základní škola Zachar je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem a má zkušenosti se žáky pocházející s různých národnostních a etnických menši.

Partner je také spádová škola pro děti místního dětského domova, azylového domu a Klokánku. Tím se vytváří ve škole velmi různorodé sociokulturní prostředí.


Přihlášení, Registrovat
evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/02.0006
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Naposledy upraveno 10. 07.2015 09:49:00.