Multikultura

Úvodní strana


Úvod > Úvodní strana > Proč tento projekt?

Proč tento projekt?

Ve Zlínském kraji se zvyšuje počet cizinců s trvalým pobytem. Loňský meziroční nárůst představuje 14%. V kraji žijí občané ukrajinské, vietnamské, ruské, polské národnostní menšiny a další, přičemž největší nárůst byl zaznamenán u vietnamské národnosti (100% za posledních 6 let). Tato situace se odráží i na postupném nárůstu počtu žáků – cizinců ve školách Zlínského kraje. Projekt je v souladu s cílem 5 – Prevence sociálně patologických jevů ve školách a škol. zařízeních Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

ZŠ se dnes potýkají s velkým problémem zhoršujícího se chování a vztahů žáku mezi sebou a nárůstem šikany. Sociálně-nežádoucí chování žáků bývá zpravidla projevem slabší úrovně jejich sociálních dovedností, ale souvisí to také se změnami ve společnosti, včetně rozvoje multikulturního a multinárodního prostředí.

Projekt chce nejen informovat žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ o specifikách a potřebách žáků z různého socio-kulturního a etnického prostředí, ale klade důraz na hlubší interkulturní vzdělávání a osvětu žáků. Zaměřuje se na rozvoj sociálního chování, formování tolerantních postojů cílové skupiny a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti právě pro mladou generaci žáků ZŠ.

Projekt umožní realizovat inklusivní vzdělávání ve spolupráci s řadou odborníků, díky jejich zkušenostem z praxe aplikovaných do moderní výuky, bude mít cílová skupina žáků ZŠ lepší předpoklady k toleranci a celkovému zdokonalení svého sociálního chování. Pedagogové budou mít k dispozici metodické a vzdělávací materiály a především získají hlubší znalosti o kulturních a etnických odlišnostech či potřebách.


Přihlášení, Registrovat
evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/02.0006
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Naposledy upraveno 10. 07.2015 09:49:00.