Multikultura

Úvodní strana


Úvod > Úvodní strana > Základní informace o projektu

Základní informace o projektu

Úplný název projektu: Podpora multikulturní výchovy na ZŠ – rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků

Doba trvání projektu: 01. 11. 2009 – 31. 12. 2011 Realizátor projektu: Sedukon, o. p. s. (www.sedukon.cz)

Projekt Podpora multikulturní výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Zlínském kraji. Projekt realizuje společnost Sedukon, o. p. s.ve spolupráci s partnery.

Projekt podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků základních škol Zlínského kraje v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím realizace interaktivních, vzdělávacích aktivit, odborných přednášek a setkání osob z různého multikulturního prostředí.

Primární cílovou skupinou jsou žáci základních škol Zlínského kraje, kteří budou aktivně zapojeni do vzdělávacích seminářů, interaktivních her a přednášek doplněných o diskuze s odborníky. Cílová skupina pedagogických pracovníků se zúčastní praktických a zážitkových seminářů v oblasti multikulturní výchovy, zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí.

Cílem projektu je prevence rasismu a xenofobie na ZŠ ve Zlínském kraji. Projekt podpoří rozvoj sociálních kompetencí žáků a prevenci sociálně patologických jevů. Dílčím cílem projektu je rozvoj a uplatňování inovativních metod výuky v oblasti multikulturní výchovy a zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků na toto téma. Cíle projektu naplní jednak inklusivní semináře, interaktivní hry, přednášky pro 250 žáků ZŠ či e-learningové vzdělávání pro žáky, jednak učební materiály a vzdělávání pro 15 pedagogů ZŠ.


Přihlášení, Registrovat
evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/02.0006
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Naposledy upraveno 10. 07.2015 09:49:00.