Multikultura

Multikultura

Definice pojmu národnostní menšina

Definice národnostní menšiny není jednotná. V Evropské unii je k vymezení tohoto pojmu jednotlivým členským státům ponechána volná ruka. Za všeobecnou definici je považováno definování národnostní menšiny společenstvím OSN. Ovšem na vymezení tohoto pojmu lze nahlížet nejen z hlediska legislativního ale také z hlediska kulturních souvislostí. (Přehled definic je uveden v tabulce č. 1 Vymezení pojmu národnostní menšiny.)

Více informací

Stav národnostních menšin v ČR

V roce 2001 probíhalo v České republice sčítání lidu, domů a bytů. V rámci tohoto sčítaní měl každý možnost přihlásit se k určité národnostní menšině. Otázku národnostní menšiny nezodpovědělo 1,7% lidí, což je 172 827 z celkového počtu 10 230 060 respondentů.

Obyvatelé se v rámci tohoto sčítání mohli hlásit k národnosti české, moravské, slezské, slovenské, polské, německé, romské, maďarské, ukrajinské, ruské, rusínské, bulharské, rumunské, řecké, vietnamské, albánské, chorvatské, srbské a jiné.

Více informací

Uznávané národnostní menšiny

Statut národnostní menšiny je v současné době přiznán dvanácti menšinám. Tyto menšiny mají své zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny, mají na území České republiky svůj historický původ, zakládají spolky (zejména občanská sdružení) na jejichž činnost přispívá i stát.

Více informací
Úvod - Národnostní menšiny

Národnostní menšiny

V současné době je problematika národnostních menšin žijících na území ČR často diskutována a je vnímána spíše jako negativum v souvislosti s jejich nerovnocenným a nerovnoprávným postavením ve většinové společnosti. V rámci tohoto tématu je nutné si uvědomit, že soužití minoritních a majoritních skupin z hlediska historického s sebou přinášelo nejen zápory, ale také svá pozitiva především v podobě civilizačního pokroku a poznání nových kultur.

InstituceUznávané národnostní menšiny

Přihlášení, Registrovat
evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/02.0006
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Naposledy upraveno 10. 07.2015 09:49:00.