Multikultura

Multikultura

Co je rasismus?

Z hlediska legislativního či právního neexistuje žádná definice rasismu .

Více informací

Co je xenofobie?

Slovo xenofobie pochází z řeckého xénos – příchozí a fóbos – bázeň, úzkost.

Více informací

Co je multikulturní tolerance?

Při definování tohoto pojmu vzniká diskuze, zda je slovo multikulturní opravdu tím správným, anebo by mělo být nahrazeno slovem interkulturní. Důvodem pro vznik této otázky je značná rozdílnost obou pojmů.

Více informací
Úvod - Rasismus, xenofobie a multikulturní tolerance

Rasismus, xenofobie a multikulturní tolerance

S pojmy jakými jsou rasismus, xenofobie a multikulturní tolerance se v současné době setkáváme téměř denně. Velmi nápomocným šiřitelem tohoto tématu se staly média, především televizní stanice a denní tisk, které informují o negativních důsledcích těchto jevů. Nemálo lidí pocítili projevy rasismu či xenofobie na vlastní kůži. Ovšem pojem multikulturní tolerance neboli jinak a lépe řečeno interkulturní tolerance zůstává stále někde v pozadí a je nejvyšší čas jej dále rozvíjet a rozšiřovat.

Tyto pojmy jsou spolu úzce propojeny, a aby byly jednotlivé vazby mezi nimi zřejmé a pochopitelné, je nutno pojmy rasismus, xenofobie a multikulturní výchova vymezit pomocí definic.

InstituceStav v ČR

Přihlášení, Registrovat
evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/02.0006
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Naposledy upraveno 10. 07.2015 09:49:00.